Forside

Mona Madsen www.monamadsen.dk

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal - for LokalListen (L)

Tak for valget!

Lokallisten bevarede sine fire mandater og er stadig kommunalbestyrelsens næststørste parti . De fire medlemmer er Maria Steno, Axel Bredsdorff, Anna Scharling Bruun - og mig.

.

I Kultur- og fritidsudvalget vil jeg arbejde for, at de kommunale midler på alle områder bidrager til at skabe mere aktivt liv i kommunen. For eksempel skal kommunens idrætshaller udnyttes bedre. En facilitetsanalyse fra Idrættens Analyseinstitut, marts 2013, viser at selv om idrætsudøvere oplever at der mangler plads i hallerne, står mange haller tomme i mange timer ugentligt, eller de udnyttes kun delvist. Det kan gøres bedre – og om det skal ske gennem indførelse af et mere effektivt bookingsystem, gennem muligheder for opdeling af haller eller på anden vis er noget, vi bør diskutere i udvalget. Ligeledes vil vi gerne ændre på den meget fastlåste tildeling af støtte til kulturelle foreninger, således at der i prioriteringen af midler lægges vægt på om aktiviteterne er til bred og kvalitetspræget gavn for kommunens borgere.

Jeg ser med stor skepsis, at Rudersdal Kommune også på kulturområdet har valgt at lave sin helt egen digitale kulturkalender, som kræver NemID til indtastning af arrangementer, er vanskelig at søge bredt i, og som i modsætning til den landsdækkende Kultunaut ikke vil blive brugt af borgere i nabokommuner til at finde de spændende aktiviteter, der foregår her. Den beslutning, som er taget administrativt i 2013, vil jeg gerne diskutere – og muligvis omstøde – i udvalget.

Efter mange år uden en tilgængelig fortegnelse over kommunal kunst har Rudersdal Kommune kort før valget sat en oversigt på hjemmesiden. Men i modsætning til den database, som Birkerød Kommune havde opbygget (og hvor er den mon blevet af?) kan man her ikke se hvor kunsten findes - det kan gøres bedre!

På biblioteksområdet ønsker jeg, at Birkerød Bibliotek ligesom kommunens 3 andre biblioteksafdelinger giver borgerne adgang uden for de betjente åbningstider, således at de indbydende bibliotekslokaler eksempelvis også kan bruges til mødested for borgerne i aftentimerne, og at biblioteket – nu hvor der kun er borgerservice i Holte – også tilbyder enkle borgerserviceopgaver såsom pas og kørekort, udlevering af batterier til høreapparater m.m.

 

Og så håber jeg, at der kan komme lidt mere borgerengagement ind også i kommunalbestyrelsesmøderne. Vi kunne f.eks. starte med at omdøbe "kommunalbestyrelsen" til "byrådet" - 4 stavelser sparet, og langt mindre uld i munden... Men det er jo kun kosmetisk. Forretningsordenen bør ændres, så det tillades borgere at stille spørgsmål i spørgetiden også om de sager, der er på dagens møde - og derudover vil jeg foreslå, at der i tilknytning til byrådsmøderne holdes små temamøder med borgerinddragelse - eksempelvis om skolereformen, om pladsanvisningssystemet, om kulturpolitikken osv.

 

Følg mig på facebook - eller skriv til mig, hvis du vil på en særlig mailingliste, hvor vi kan sparre om dagsordener og aktuelle emner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så skriv til mig på

 

info@monamadsen.dk

Se også

Lokallistens hjemmeside

 

og følg Lokallisten på facebook